عکس و تاریخ خدمت شهرداران نایین از بدو تاسیس تاکنون

WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.23.01
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.23.15
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.23.30
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.23.45
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.24.07
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.26.19
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.26.36
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.26.49
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.27.28
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.27.45
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.27.55
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.29.52
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.30.01
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.30.58
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.31.07
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.31.21
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.31.41
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.31.51
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.32.06
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.32.19
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.32.26
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.32.40
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.32.52
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.33.04
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.33.15
WhatsApp Image 2020-02-27 at 11.33.29

معرفی بخش های شهرداری و وظایف آنها

1شرح وظایف مسئول دفترشهردار
تهیه و تنظیم برنامه های ملاقات شهردار
گزارش مطالب مهم روزانه .
ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص ذیربط .
راهنمایی و یا در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مدیر امکان پذیر است .
انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل
2شرح وظايف واحد روابط عمومي
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
تهيه و انتشار بروشورهاي تبليغاتي و راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت از خدمات شهرداري.
تدوین « تقويم جامع ارتباطات سازماني » در قالب ملاقات ها و بازديد هاي
مسئولان منطقه با شخصيت هاي حقيقي و حقوقي، کاركنان و اقشار مختلف مردم با هدف تداوم و گسترش اصولي و تلطيف روابط و تنظيم افكار عمومي.
گردآوري و نشر اطلاعات و اخبار و گزارش هاي مربوط به سايت ها، فعاليت ها، طرح ها و برنامه ها با شيوه ها و قالب هاي موثر و مناسب.
پوشش تبليغي ساختمان ها و فضاي عمومي منطقه در گراميداشت ايام و مناسبت هاي ويژه.
انجام امور مربوط به برگزاري جشن هاي ملي و مذهبي و تهيه برنامه هاي راديوئي و يا مصاحبه با مقامات مافوق به منظور ارايه خدمات شهرداري از طريق رسانه هاي عمومي.
پيگيري انتقال تا حصول نتيجه موارد درخواستي شهروندان مرتبط با خدمات شهرداري از طريق سامانه 137
پيگيري در خصوص تهيه و توزيع جرايد جهت استفاده همكاران و ارباب رجوع.
تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه مدير مربوط.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
3شرح وظایف واحدفضای سبز
حفظ ونگهداری فضای سبز موجود درشهر شامل میادین ،رفوژها، پارک  های محلی و اشجار .
توسعه فضای سبز بنا به نیاز شهر و استفاده ازدرخت ـ درختچه ها و سایر گل های زینتی در فصول مختلف در محل های مورد نیاز پیش بینی شده .
پیش بینی توسعه سرانه فضای سبز و پارک های محلی .
آبیاری ـ هرس و سمپاشی بموقع درختان و فضای سبز شهر .
تقسیم کار مناسب و نظارت بر کارگران واحد مربوطه .
انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.
4شرح وظایف واحدخدمات شهری
رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظافت معابر و جمع آوری زباله ، نخاله  و لایروبی و نگهداری و  پاکسازی آنها و مسیلهای واقع در محدوده شهر .
اجری برنامه های زیبا سازی در چهارچوب طرح های مصوب .
جلوگیری از کار اماکن مزاحم و بر خلاف بهداشت برابر قوانین .
تقسیم کار مناسب بین کارگران خدمات شهری و نظارت مستمر در حسن انجام کار آنها .
مدیریت و شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء .
نظارت بر واحد حمل و نقل و موتوری شهرداری .
تخریب ساختمان ها و مکان هایی که درمسیر طرح های عمرانی و مورد توافق قرار گرفته اند .
خرید کلیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز شهرداری(اعم از فنی ، ماشین آلات واداری ) و کلیه واحدهای 
شهرداری پس از درخواست و طی مراحل و تشریفات قانونی .
تهیه استعلام های کالاها و خدمات مورد نیاز شهرداری .
انجام سایر وظایف محوله طبق دستورمافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.
5شرح وظایف واحدشهرسازی
صدور و تمدید پروانه های ساختمان .
صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان .
نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی از برنامه های جاری شهرداری و طرح های زیر بنایی .
تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت (ماده صد ـ تجدید نظر ماده 5) و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون های مذکور .
نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری .
تعیین میزان ونحوه تخلفات انجام شده ازپروانه های ساختمانی یا ساختهای بدون پروانه ساخت توسط مالک وتکمیل وارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح .
کنترل نقشه های ساختمان و تهیه شرح عوارضات ساختمان .
طراحی نقشه های مورد نیاز شهرداری .
اظهار نظر و ارائه گزارش فنی در مورد طرح های شهرسازی و ارائه آن به مقام مافوق و کمیته فنی و مطرح نمودن آنها در مراجع تصویب کننده .
مطاله و پیشنهاد در زمینه مسائل اساسی شهرسازی و همکاری در امر تهیه لوایح و سیاست های شهر سازی .
تهیه گزارش های فنی از فعالیت های انجام شده .
پیگیری جهت انجام پروژه های در دست اقدام و احیاناً‌رفع مشکلات موجود .
انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.
6شرح وظایف واحد عمران
شرح وظايف رئيس اداره امور عمراني
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر اجراي كليه فعاليت هاي عمراني و بهسازي معابر، پارك ها، مستحدثات و … در محدوده منطقه.
نظارت و اجراي پياده رو سازي و تعمير و مرمت پياده روهاي معابر عمومي در محدوده منطقه.
نظارت بر ديواركشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقرات جاري .
بررسي و امضاء صورت وضعيت هاي پيمانكاران برابر قوانين و مقررات .
پيگيري ساير پروژه هاي عمراني پيش بيني شده در محدوده منطقه.
اهتمام به تعمير و نگهداري ابنيه و تأسيسات پل هاي عابر پياده، پلهاي همسطح و غير همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده منطقه.
نظارت بر احداث كليه طرح هاي ترافيكي و تسهيلات عبور و مرور در محدوده منطقه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
شرح وظايف كارشناس معماري (طرح هاي زيربنايي )
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
تهيه طرح هاي ساختماني مورد نياز منطقه از جمله ساختمان اداري، دفتر پارك، سرويس بهداشتي و …
تهيه طرح هاي فضاي سبز پاركها از جمله پارك محله اي، پارك حاشيه اي، پارك ترافيكي و …
تهيه طرح هاي ديوار كشي، نرده گذاري، كيوسك و …
كنترل نقشه هاي تهيه شده توسط مهندسين مشاور.
نظارت بر اجراي طرح هاي معماري منطقه.
نظارت بر تهيه مصالح مورد نياز طرح هاي عمراني منطقه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
7شرح وظایف مسئول امور اداری و کارگزینی

بررسی مکاتبات و مراقبت درحسن انجام امور اداری شهرداری .
نظارت بر تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری سایر واحدها .
بررسی امکانات رفاهی ، تعاون ، بیمه و بازنشستگی کارکنان شهرداری .
صدور ابلاغ احکام حقوقی کارکنان و انعقاد قراردادهای کاری .
تشکیل پرونده پرسنلی کارکنان ، تهیه و تکمیل فرم های ارزشیابی سالانه پرسنل اداری .
ابلاغ شرح وظایف پرسنل . ـ نظارت بر ورود و خروج و مأموریت و مرخصی پرسنل . ـ تهیه صورت کارکرد ماهیانه و اضافه کاری پرسنل . ـ رسیدگی به تقاضاهای استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و ... . ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.
8شرح وظايف معاون
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
كنترل و امضاء كليه استعلام ها،گواهي هاي صادره، تقسيط عوارض به ميزان اعلام شده از سوي شهردار و امضاء كليه نامه هاي خروجي و دستور نامه هاي وارده به جز موارد تملكي، حقوقي و مالي.
كنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي شهري منطقه.
مشاوره با مهندسان مشاور ذي صلاح جهت تهيه طرح هاي معماري و شهرسازي وپروژه هاي عمراني مورد نياز منطقه.
برگزاري جلسات كميته هاي فني و كميسيون بررسي طرح ها و شوراي سياست گذاري طرح هاي عمراني.
پيگيري برنامه هاي پيش بيني شده به منظور تهيه طرح هاي فني واجرايي باتوجه به احتياجات فعلي و آتي منطقه.
نظارت برتدوين ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت و سازهاي شهري و نظارت بر تهيه و حسن اجراي ضوابط مصوب نقشه هاي جامع و طرح هاي تفصيلي در منطقه و نيز مراقبت در پيشبرد فعاليت هاي عمراني بر اساس برنامه هاي زمان بندي شده.
برنامه ريزي جهت انجام مطالعات و نقشه هاي پروژه ها و توان سنجي پيمانكاران و برگزاري مناقصات و كنترل پيشرفت كار پروژه ها.
پيگيري برنامه هاي پيش بيني شده به منظور بهبود عبور و مرور در منطقه باتوجه به تراكم و احتياجات فعلي و آتي و نظارت بر حسن اجراي آنها.
ايجاد هماهنگي بين كليه واحدهاي مرتبط با حمل و نقل عمومي شهر و شهرسازي در زمينه بهبود و اصلاح روشهاي موجود و پيش بيني برنامه هاي آتي.
كنترل و امضاء كليه پروانه هاي احداث ساختمان، گواهي وضعيت بنا، عدم خلاف، توسعه بنا، پايان كار و صدور مجوز تعميرات ساختماني به ميزان تفويض اختيار از سوي شهردار.
برگزاري جلسات معماري و فني در خصوص بررسي طرح هاي معماري جهت صدور و يا اصلاح پروانه ساختماني.
شركت در جلسات كميسيون هاي ماده صد، بدوي و تجديد نظر.
نظارت بر حسن اجراي امور واحد هاي شهرسازي.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
9شرح وظايف مسئول رايانه
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
جمع آوري، بررسي و تدوين نيازهاي حوزه هاي مختلف منطقه در ارتباط باسخت افزار ونرم افزار.
توزيع امكانات و نظارت بر استفاده بهينه از تجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري.
برنامه ريزي براي پشتيباني و نگهداري تجهيزات و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري.
بررسي نيازهاي آموزشي در ارتباط با رايانه و ارائه پيشنهاد براي برگزاري دوره هاي آموزشي به مسئول مافوق.
نصب نرم افزار هاي مورد نياز و آموزش كاربران براي استفاده.
برنامه ريزي، نظارت و بروز رساني اطلاعات سايت اينترنتي منطقه.
راهبري نرم افزارهاي شهرداري الكترونيك در منطقه.
پيگيري و نظارت بر امور شبكه و ارتباطات در منطقه.
نظارت بر نگهداري اتاق سرور در منطقه.
اقدام در خصوص تهيه نسخه پشتيبان كليه نرم افزارهاي موجود در منطقه ( از جمله دبيرخانه، نوسازي، حسابداري، شهرداري الكترونيك و … ) بصورت روزانه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
10شرح وظايف كارشناسGIS
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
جمع آوري، ويرايش، ذخير ه سازي و بهنگام سازي اطلاعات مكاني و توصيفي براساس دستورالعمل هاي موجود.
كنترل كيفيت كليه مراحل توليد، ويرايش، آماده سازي، ذخيره سازي و بهنگام سازي اطلاعات مكاني و توصيفي مطابق دستورالعمل هاي موجود.
كنترل نقشه هاي متوسط و بزرگ مقياس منطقه جهت بهنگام رساني اطلاعات مكاني محدوده منطقه.
پاسخگويي به نيازهاي واحد هاي ذي ربط منطقه در خصوص سؤالات مكاني، آماري و موضوعي برابر دستور مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
11شرح وظايف كارشناس ماده صد
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
انجام تشريفات قانوني به منظور ثبت و طبقه بندي پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ماده صد.
برنامه ريزي به منظور تشكيل جلسات كميسيون ماده صد باتوجه به تعداد پرونده هاي واصله و دعوت از اعضاء كميسيون جهت شركت در جلسات و يا بازديد از محل مستحدثات.
ابلاغ نتيجه آراء صادره از سوي كميسيون ماده صد به اشخاص و واحدهاي ذيربط و در صورت اعتراض به آراء صادره ارجاع پرونده به کميسيون تجديد نظر.
حفظ ارتباط با مراجع ذي صلاح به منظور رفع احتمالي مشكلات پرونده مطروحه در كميسيون ماده صد.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
12وظایف واحد درآمد
شرح وظايف مسؤول درآمد
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
همكاري هاي لازم با مديريت امور درآمد براي تهيه برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت در چارچوب استراتژي شهرداري.
برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم جهت وصول درآمد ها با توجه به دستورالعمل ها، آيين نامه هاي ابلاغي از طرف مديريت امور درآمد.
كنترل قبوض عوارض توزيع شده توسط اداره پست و تاييد گزارش عملكرد آنها به مسئول مافوق.
هماهنگي لازم با اداره شهرسازي منطقه در خصوص اجراي دستورالعمل هاي وصول عوارض.
نظارت و پيگيري بر جذب و وصول عوارض و درآمدها از طريق مراجع ذي صلاح از جمله كميسيون ماده ۷۷ و …
بروز رساني اطلاعات و نقشه هاي حاصل از مميزي املاك و وصول عوارض نوسازي و صدور اجراييه هاي لازم جهت مستنكفين از عوارض و رسيدگي به اعتراضات مؤديان.
گواهي و تأييد پيش نويس كليه مجوزهاي مرتبط با واحد درآمد.
بررسي و پيشنهاد منابع جديد عوارض و درآمد و انعكاس آن به مديريت درآمد شهرداري .
انجام كليه دستورالعمل ها به منظور اجراي طرح تكريم ارباب رجوع.
شركت در جلسات كميسيون ماده ۷۷ و ابلاغ آراء به واحدهاي صنفي مربوطه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
شرح وظايف متصدي درآمد ( آمار و اطلاعات و مغايرت هاي بانكي، صدور استعلام و ثبت درخواست )
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
ارتباط مستمر با مسؤول باجه بانك مستقر در منطقه به منظور رفع ابهامات احتمالي در فيش ها و صورت حسابهاي بانكي.
ثبت آمار و ارسال به موقع اطلاعات درآمدي و رفع مغايرت هاي آمار هر روز با هماهنگي مسؤول مربوطه در مديريت امور درآمد.
تهيه پرينت درآمدي هر ماه پس از بسته شدن آمار.
كنترل و اطمينان از واريز وجوه چكهاي بين بانكي و قبوض پرداختي به حساب شهرداري.
تكميل پيش نويس پاسخ استعلام، رهن و نقل و انتقال.
كنترل لازم در رابطه با گواهي هاي مراجع ذيربط در خصوص موضوع مورد استعلام.
ثبت درخواست ( انتقال مالكيت، سرقفلی، ملكي، رهني، اجاره اي ) و اخذ مدارك لازم.
كنترل پاسخ استعلام صادر شده قبلي و همخواني با اسناد مالكيت، ميزان مالكيت، پلاك ثبتي و …
پاسخ استعلام، رهن، نقل و انتقال، بانك، اجاره پس از اخذ نظر واحدهاي مربوطه.
ثبت درخواست (صدور پروانه، عدم خلاف ،پايانكار، دستور نقشه و …) و اخد مدارك لازم.
اعلام و كنترل سوابق عوارض پرداخت شده (ساختماني، مشرفيت، تراكم، سهم خدمات و …).
اعلام بدهي موجود در پرونده به مسئولين مربوطه.
تشخيص و تصميم گيري در خصوص نياز به بازديد از ملك و همچنين تعيين مأمور و زمان كارشناسي از آن.
انجام مكاتبات مورد نياز جهت استرداد، تعويض و يا تأخير در وصول چكها به مراجع ذيربط.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
13شرح وظايف مأمور وصول درآمد ( وصول عوارض اتومبيل، صدور قبض )
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
تشكيل پرونده جهت خودروها موجود در سطح شهر در سيستم رايانه اي.
تعيين ميزان بدهي عوارض ساليانه اتومبيل.
صدور كليه قبوض پرداخت عوارض.
پيگيري اخذ برچسب عوارض اتومبيل از مديريت درآمد مركزي جهت تحويل به
پرداخت كنندگان عوارض.
صدور برگ مفاصاحساب عوارض ساليانه.
صدور و ثبت برگ درخواست تقسيط پرونده.
تحويل فرم هاي مربوط به ضامن و وصول آن پس از تكميل به منظور تشكيل پرونده تقسيطي برابر قوانين و مقررات.
اخذ چكهاي متقاضيان تقسيط بدهي و كنترل چكهاي اخذ شده با توجه به دستور العمل هاي موجود.
تشكيل پرونده تقسيطي در سيستم رايانه اي.
ارسال به موقع چكهاي تقسيطي به مراجع ذي ربط جهت وصول.
صدور گواهي تقسيط چكهاي موجود در پرونده در مراجعات گوناگون متقاضي.
صدور قبض اعلام وصول و درج در سوابق مربوطه.
ارايه گزارش از وضعيت وصول چكها به مسؤول مربوطه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
14شرح وظايف مسؤول مميزي و نوسازي
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
هماهنگي با كارشناس GIS جهت بروز رساني نقشه هاي محدوده منطقه به منظور استفاده در امور مميزي.
هماهنگي با كارشناس GIS به منظور اصلاح اطلاعات توصيفي و مكاني املاك.
بررسي نحوه توزيع قبوض عوارض ساليانه و كنترل عملكرد دستگاه توزيع كننده قبوض.
هماهنگي با مأمور اجرا و ابلاغ جهت بررسي و اصلاح قبوض برگشتي املاك و توزيع مجدد آنها.
هماهنگي با مأمورين وصول جهت بهينه سازي وصول عوارض ساليانه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
شرح وظايف مأمور اجرا و ابلاغ
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
پيگيري هاي لازم جهت تعيين بدهي مؤديان اعم از صنوف، عوارض ساليانه و … توزيع قبوض و ابلاغيه هاي بدهي مؤديان عوارض.
محاسبه كليه عوارض ساختماني، نوسازي، صدور پروانه كسب و عوارض ساليانه صنفي و ابلاغ آن به مؤديان.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
15وظایف واحد حسابداری
شرح وظايف رئيس اداره امور مالي و اداري
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر كليه امور اداري، مالي و درآمدي باتوجه به ضوابط تعيين شده واختيارات تفويضي به منطقه.
تنظيم و پيشنه اد بودجه سالانه،اصلاح بودجه، متمم و تفريغ بودجه و پيش بيني اعتبارات و ملزومات موردنياز جهت طي مراحل تصويب توسط حوزه معاونت برنامه ريزي.
نظارت بر تنظيم اسناد هزينه و همچنين انجام امور مربوط به حسابداري و همچنين توافقنامه املاك مورد مسيري منطقه بر اساس دستور العمل هاي صادره.
نظارت بر مميزي املاك واقع در م حدوده منطقه و تهيه شناسنامه براي هر ملك در اجراي مقررات قانون نوسازي و عمران شهري با هماهنگي بخش درآمد .
حفظ ارتباط بين واحدهاي تابعه منطقه با مديريت هاي مختلف شهرداري، موسسات، ادارات و يا اشخاص حقيقي از لحاظ مكاتبات اداري.
بررسي نيروي انساني با توجه به چارت تشكيلاتي و نيروهاي بازنشسته و مستعفي و … در جهت جذب و بكار گيري نيروهاي جديد از طريق مديريت امور اداري.
نظارت لازم در خصوص انجام مراحل ترفيع، ارتقاء و انتصاب كاركنان طبق مقررات و ضوابط و اختيارات تفويضي.
نظارت بر اجراي دقيق آئين نامه ها ، دستورالعمل ها و بخش نامه هاي اجرايي و قوانين و مقررات اداري، مالي و درآمدي.
شركت در جلسات تحول اداري به منظور اجراي خط مشي اعلامي از سوي معاونت برنامه ريزي.
نظارت لازم بر اموال و انبار به منظور حفظ و حراست از اموال مربوط به منطقه.
نظارت بر تنظيم كليه اسناد معاملات و قراردادهاي منطقه.
نظارت و كنترل عمليات مربوط به بستن حسابها در پايان دوره مالي.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
16شرح وظايف كارشناس مالي
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر انجام كليه امور مالي با رعايت قوانين و مقررات مالي و معاملاتي شهرداري.
انجام تعهدات مالي در حد اعتبارات بودجه مصوب.
كنترل و نظارت در نحوه مميزي و رسيدگي به ليستها و اسناد هزينه.
نظارت در تهيه و تنظيم صورت مغايرت هاي بانكي بصورت ماهيانه و پيگيري لازم در جهت رفع مغايرتها ضمن هماهنگي با مقام مافوق.
پيگيري در رفع موارد ذكر شده در گزارش حسابرس هاي داخلي و خارجي.
تهيه گزارش هاي لازم اعم از ترازهاي ماهيانه و پايان دوره جهت ارائه به مقام مافوق.
بستن حسابها در پايان سال و نظارت و كنترل امور عملياتي مربوط به بستن
حسابها با هماهنگي مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
17شرح وظایف كارپرداز
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
اقدام در تهيه كالا و خدمات مورد نياز با عنايت به آيين نامه مالي شهرداري و
ضوابط و دستورالعمل هاي صادره در حد نصاب معاملات.
تهيه كالا و خدمات مورد نياز در چهار چوب مقررات مالي و دستورالعمل هاي صادره و تحويل كالا و خدمات به واحد متقاضي از طريق سيستم انبار و اموال و همچنين تنظيم صورت جلسه كميسيون تحويل.
تحقيق و بررسي لازم در انجام معاملات جزئي با هماهنگي مسؤول مربوطه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداري.
اقدام در خصوص اخذ مشخصات كامل و آدرس طرف معامله و مهر حداقل قيمت بر روي فاكتور ها.
انجام معاملات متوسط برابر آيين نامه معاملاتي شهرداري و دستورالعمل هاي مربوطه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
18شرح وظايف مسئول تأسيسات
اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
تهيه و طراحي نقشه ها ي تأسيساتي مورد نياز جهت پروژه هاي عمراني و همچنين متره و برآورد تأسيسات بر اساس فهرست بها با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه.
نظارت مستمر از طرحها و پروژه هاي در حال اجرا به منظور شناسائي مسائل و مشكلات و ارائه راهكارهاي اصلاحي مناسب.
اجراي استانداردهاي تأسيساتي در فعاليت هاي عمراني مجموعه و مراكز تحت سرپرستي بر اساس مقررات سازمان نظام مهندسي.
تهيه و تدوين آئين نامه ها، دستورالعمل ها، استانداردها و شاخص هاي فني و تأسيساتي جهت بهره برداري.
نگهداري، تعمير، تجهيز سيستم هاي تأسيساتي و نظارت بر اجراي دقيق آنها.
پيشنهاد و برآورد بودجه مورد نياز ساليانه جهت پروژه ها به مسؤول مافوق.
شناسائي مؤسسات و شركت هاي تأسيساتي و تلاش درجهت بهره مندي از خدمات آنان.
انجام امور فني و مهندسي مربوط به نگهداري از ساختمان ها و تأسيسات ناحيه صنعتي از قبيل آب، برق، فاضلاب، آسانسور، تهويه و شوفاژ و …
هماهنگي با دستگاه نظارت عاليه در زمينه هاي تأسيسات اجرايي.
تهيه صورت جلسات موارد تأسيساتي از قبيل برقي و مكانيكي در حال اجرا در كليه پروژه ها.
هماهنگي با ادارات آب، برق، گاز، مخابرات و مديريت زيباسازي و تأسيسات جهت برقراري انشعابات جديد در پروژه هاي عمراني.
بررسي و اجرا در خصوص بهينه سازي انرژي در پروژه هاي عمراني موجود و پروژه هاي در دست اجرا.
تهيه و تدوين برنامه زمان بندي پروژه هاي عمراني در بخش تأسيسات و كنترل و نظارت بر حسن اجراي آن.
تهيه گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
19شرح وظايف مسئول املاك
جراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
پيگيري لازم بر انجام انتقال اراضي و املاك متعلق به شهرداري واقع در محدوده منطقه در دفاتر رسمي ثبت اسناد و املاك و تثبيت مالكيت آن.
ثبت مشخصات املاك و مس تحدثات متعلق به شهرداري واقع در محدوده منطقه در دفاتر و يا سيستم هاي نرم افزار ي و انعكاس آن به حوزه مديريت املاك.
انجام امور مربوط به زمينهاي معوض با هماهنگي مديريت املاك.
تهيه پيش نويس براي انجام تفكيك اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده منطقه طبق قوانين و مقررات موضوعه.
بازديد مستمر از اراضي و مستغلات متعلق به شهردار ي واقع در محدوده منطقه و در صورت مشاهده تخلف برخورد لازم از طريق كارشناس حقوقي.
تهيه پيش نويس مكاتبات لازم با ادارات مختلف از جمله آب ، برق ، گاز ، مخابرات و …پس از انجام تشريفات تملك.
اقدام در خصوص انتقال زمينهاي معوض املاك مورد مسيري به نام افراد ذينفع .
تنظيم توافق نامه هاي مربوط به تملك اراضي و املاك مورد مسير طرح هاي عمراني.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
20شرح وظایف حراست
بررسی و اعلام نظر نسبت به استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری ساختمان ، تأسیسات و مدارک و اسناد محرمانه .
اقدام به جمع آوری هرگونه اطلاعات محرمانه مورد نیاز جهت مقامات ذیصلاح .
تهیه و ارسال گزارشات محرمانه در موارد مختلف به مقامات ذیربط .
برقراری ارتباط محرمانه با سازمانهای مختلف و مقامات مسئول .
حفظ و نگهداری کلیه اوراق و اسناد و پرونده های محرمانه با توجه به مقررات مربوطه .
مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم .
کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی شهرداری و تهیه گزارشات مورد لزوم .
تهیه و تنظیم برنامه نگهبانان و مراقبت در حسن انجام وظیفه کلیه نگهبانهای مستحدثات متعلق به شهرداری .
حفظ و حراست  از تأسیسات و اماکن مربوط به شهرداری و آموزش و کنترل و آماده نگهداشتن کلیه نگهبانها جهت ارائه خدمات مطلوب .
انجام استعلامات لازم جهت صلاحیت پرسنل از مراجع ذیصلاح .
اخذ نظریه گزینش پرسنل جدید الاستخدام .
نظارت و ممانعت از تزریق نیروهای فاقد صلاحیت به سیستم .
انجام سایر اموریکه درحدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد.
سامانه ارتباط شهروندان با شهرداری