۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

استعلام بهای خرید سنگ لاشتر

سنگ لا شتر
۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

استعلام بهای خرید لوله و اتصالات آبیاری

خرید لوله فضای سبز
۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

استعلام بهای خرید و حمل بتن آسفالتی

دانلود فایل آسفالت
۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

تجدید آگهی مزایده حق بهره برداری از جایگاه های CNG شماره ۱و۲(نوبت دوم)

بدین وسیله براساس مصوبه شورای اسلامی شهرنایین و ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداریها این شهرداری در نظردارد حق بهره برداری و نگهداری ازجایگاه های CNG […]
۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

آگهی مزایده بهره برداری از اماکن شهرداری

شهرداری نایین باستناد مصوبه شورای اسلامی شهرنایین درنظردارد نسبت به واگذاری حق بهره برداری از اماکن شهرداری را باقیمت پایه کارشناسی ازطریق مزایده واگذار نماید. 🔹لذا […]
۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری_نایین باستناد بودجه مصوب خود درنظر داردعملیات اجرای آسفالت معابرشهرنایین را ازطریق مناقصه با اعتباری بالغ بر۲۸/۳۰۵/۰۰۱/۹۵۰ ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری به پیمانکار واجد […]
۲۸ فروردین ۱۴۰۱

اعطای درجه به پرسنل شهرداری

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

ارتقاء درجه شهرداری نایین از ۷ به ۸

🔹به لطف خداوند متعال وکمک وهمیاری شما شهروندان فهیم برگ زرینی برافتخارات شهرنایین افزوده شد. ارتقاء درجه #شهرداری_نایین از ۷ به ۸ را به شهروندان گرانقدر […]
۲۴ فروردین ۱۴۰۱

دیدار مهندس شفیعی با مدیر کل حوزه معاونت امور عمرانی وزارت کشور

دیدارمهندس شفیعی #شهردارنایین و اعضای #شورایاسلامی‌شهرنایین با مدیر کل حوزه معاونت امور عمرانی وزارت کشور جهت اخذ وسایل امداد و نجات آتش نشانی
سامانه ارتباط شهروندان با شهرداری