۱۵ تیر ۱۴۰۱

استعلام بها

شهرداری نایین در اجرای مصوبه ۸-۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ شورای اسلامی شهردرنظردارد ازمحل اعتبارات جاری سال ۱۴۰۱بودجه مصوب نسبت به خریدونصب سیستم CPU مربوط به برق اضطرای […]
۱۳ تیر ۱۴۰۱

استعلام بها

شهرداری_نایین در اجرای بودجه مصوب سال۱۴۰۱ درنظرداردعملیات عمرانی لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه های ناشی از حفاری های ایجاد شده درمعابر و میادین شهرنایین را […]
۲ تیر ۱۴۰۱

استعلام بها

شهرداری_نایین در اجرای بودجه مصوب سال۱۴۰۱ درنظردارد جهت بهبودعبورو مرورنسبت به اجرای سنگ فرش و مالون #معاضدیه تحت نظارت شهرداری , طبق مفاد و شرایط عمومی […]
۲۴ خرداد ۱۴۰۱

اجرای عملیات زیر سازی جهت کف سازی و سنگ فرش بازارچه نو

جرای
۲۴ خرداد ۱۴۰۱

اجرای عملیات لکه گیری و ترمیم معابر سطح شهر نایین

ا
۲۴ خرداد ۱۴۰۱

آگهی مزایده بهره برداری از اماکن شهرداری

شهرداری نایین باستناد مصوبه شورای اسلامی شهرنایین درنظردارد نسبت به واگذاری حق بهره برداری از اماکن شهرداری را باقیمت پایه کارشناسی ازطریق مزایده واگذار نماید. 🔸مکان […]
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری نایین در نظردارد عملیات اجرای آسفالت معابر شهرنایین را از طریق مناقصه با اعتباری بالغ بر ۲۸/۳۰۵/۰۰۱/۹۵۰ ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری به پیمانکار […]
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

شهردارنایین در پیامی”روز معلم”را به فرهنگیان تبریک گفت

به گزارش #روابط عمومی شهردارینایین؛ مهندس شفیعی به مناسبت روز معلم طی پیامی این روز را به کلیه فرهنگیان تبریک و تهنیت گفت. متن پیام بدین […]
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

آگهی مزایده بهره برداری از اماکن شهرداری

شهرداری نایین باستناد مصوبه شورای اسلامی شهرنایین درنظردارد نسبت به واگذاری حق بهره برداری از اماکن شهرداری را باقیمت پایه کارشناسی ازطریق مزایده واگذار نماید. 🔹لذا […]
سامانه ارتباط شهروندان با شهرداری