کمیسیون کمیته انضباطی تاکسیرانی

/
جناب آقای ابوالفضل شیخ احمدی در این کمیسیون حضور دارند.…

کمیسیون تبصره 20 و ماده 55

/
آقایان علی اصغر مختاری زاده، حسن سلطانی و سید حسین موسوی نژاد در این کمی…

کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری

/
جناب آقای ابوالفضل شیخ احمدی در این کمیسیون حضور دارند.…

کمیسیون عمران، شهرسازی و کارشناسان

/
جناب آقای حسن سلطانی در این کمیسیون حضور دارند.…

کمیسیون ماده 100

/
جناب آقای حسن سلطانی در این کمیسیون حضور دارند.…

کمیسیون امور اقتصادی و مالی

/
جناب آقای سید حسین موسوی نژاد در این کمیسیون حضور دارند.…

کمیسیون معاملات و توافقات

/
​ آقایان سید حسین موسوی نژاد و حجت الاسلام حبیبی در این کمیسیون…

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر نایین

/
رئیس شورا: ابوالفضل شیخ احمدی اعضا: * حسن سلطانی محمدی * سید ح…

تاریخچه شورای شهر

/
پيشينه قانون شوراها ، يا به تعبير آغازين خود انجمن هاي بلديه…