وظایف شهرداری

1 ـ ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدان ها و باغهای عمومی و مجاری …

اهداف

/
بازآفرینی بافت تاریخی جهت جذب توریست و رونق مشاغل مرتبط ارتقای ش…

چشم انداز

/
توسعه و رونق بخش تاریخی و گردشگری توسعه فضاهاي سبز و تقويت …

شهرداران نایین از گذشته تا کنون

/
رديف اسامي شهرداران تاريخ انتصاب مدرك تحصيلي رشته تحصيلي ملاحضات …

محدوده جغرافیایی

/
شهرستان نائین از شمال به استان سمنان، از شرق به استان خراسان، از جنو…

شهردار

/
​شهردار نایین: جناب آقای مهندس اردشیر عسکری…

تاریخچه شهرداری

/
پیدایش فكر تاسیس شهرداری مانند بسیاری از سازمان ها و وزارتخانه های دی…

واحدهای سازمانی

حوزه شهردار : - برنامه ریزی واحدهای حوزه شهردار برای ایجاد وبر…

تعاريف و اصطلاحات ساختاري

 1/1- شهرداري : شخصيت حقوقي است كه داراي استقلال اداري و مالي بوده و…