فرایند تمدید پروانه ساختمانی

/
- تکمیل فرم ثبت درخواست توسط مالک - ثبت فرم در دبیرخانه - …

فرایند اخذ پایان کار ساختمان

/
گواهی پایان ساختمان (پایان کار) صدور گواهی پایان ساختمان آخرین مر…

فرایند اخذ پروانه ساختمان

/
مجوز شهرداری برای احداث بنا ، تعمیر و تغییر اساسی در ساختمان است…

فرآيند اخذ مفاصا حساب پروانه كسب

پروانه كسب با تصويب قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي س…

فرآيند اخذ استعلام ملك

استعلام املاك باتوجه به طرح هاي شهر اعم از جامع و تفضيلي و تغيير…

فرآيند تفكيك زمين

تفكيك : عبارتست از تقسيم قطعه زميني به دو يا چند قطعه كوچكتر بن…

فرآيند تغييركاربري

مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود: ارائه و تكميل درخواست…

فرآيند تغييركاربري زمين

كاربري زمين : تعيين نوع بهره برداري از زمين را كاربري مي گويند …

اعتبار و تمدید مهلت پروانه ساختمان

یکی از موارد مهمی که در پروانه های صادره ساختمان درج می شود ت…