پروژه کف سازی وبدنه سازی

/
ادامه عملیات پروژه کف سازی وبدنه سازی محورهای تاریخی شهرنای…

جلسه کمیته هماهنگی امورشهرداریها

/
​جلسه کمیته هماهنگی امورشهرداریهاودهیاریهای ستادنوروزی شهرستان نایین باحضورمسئولین م…