تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
واحد حمل و نقل همگانی

واحد حمل و نقل همگانی شهری نایین شامل دو بخش می باشد :

1-حمل و نقل عمومی درون شهری: که وظیفه آن جابجائی مسافر و تسهیل در حمل و نقل و جابجائی مسافر می باشد که شامل :

·       شامل تعداد 48 دستگاه تاکسی

·       شامل 14 دفتر آژانس

2- حمل و نقل عمومی برون شهری

·         شامل تعداد 3 دفتر مسافر برون شهری( شرکت مسافربری سیر و سفر ، پیک صبا ، پویا سفر )

مستقر در پایانه مسافربری شهرداری واقع در بلوار جهاد