تاریخ امروز: يكشنبه 30 اردیبهشت 1397
ورود
آرشیو مزایده ها تعداد رکوردهای ثبت شده: 6
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ آگهی مزایده فروش یک واحدآپارتمان(نوبت اول) واقع درخیابان آزادگان - نبش بن بست یاس جهت اطلاعات بیشترودریافت اسنادمزایده به شهرداری مراجعه فرمایید. ( 1395/12/14 02:45 )
‍ ‍ ‍ ‍ آگهی فروش پنج باب مغازه تجاری(نوبت دوم) واقع دربلوارشهیدمطهری مجتمع الماس کویر جهت اطلاعات بیشترودریافت اسنادمزایده به شهرداری مراجعه فرمایید. ( 1395/11/26 21:48 )
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ آگهی مزایده فروش زمین (نوبت دوم) ۱۳قطعه زمین تجاری (واقع دربلوارشهیدمطهری جنب مجتمع الماس کویر) جهت اطلاعات بیشترودریافت اسنادمزایده به شهرداری مراجعه فرمایید. ( 1395/11/26 21:44 )
آگهی مزایده فروش ۱۳قطعه زمین تجاری واقع دربلوارشهیدمطهری جنب مجتمع الماس کویر ( 1395/11/12 03:12 )
آگهی مزایده فروش پنج باب مغازه واقع دربلوارشهیدمطهری مجتمع الماس کویر ( 1395/11/12 03:09 )
آگهي مزايده فروش زمين مسكوني (نوبت دوم) ( 1395/09/20 12:46 )

1