تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
تجلیل از رانندگان نمونه وسبز پوشان برتر به مناسبت هفته نیروی انتظامی تاریخ ثبت: 1394/07/14 17:24

به گزارش مفاخر نایین، سروان مجید سلیمانی در مراسم تجلیل از رانندگان نمونه وسبز پوشان برتر از تلاش های فعالین این عرصه و تقویت فرهنگ رعایت و توجه به قوانین و مقررات را از مهم ترین اهداف برگزاری همایش تقدیر از برترین های ترافیکی عنوان کرد و افزود: این همایش به همت راهنمایی و رانندگی برگزار شد.