تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
عملیات خط کشی خیابان های شهر آغاز شد تاریخ ثبت: 1394/06/31 17:16

به گزارش روابط عمومی شهرداری نایین

مسئول واحدخدمات شهری شهرداری با اعلام این خبر اظهار داشت:عملیات خط كشی معابر با هدف نظم دهی درحرکت وسایل نقلیه و ایمن‌سازی محل عبور عابران پیاده در بعضی از خیابان های اصلی، بلوارها و كمربندی ها  و مقایل مدارس با رنگ سرد ترافیكی انجام شد.

مسئول واحد خدمات شهری شهرداری با بیان اینکه خط کشی محل عبور عابرین پیاده مقابل مدارس در اولویت خط کشی ها قرار دارد افزود: تاکنون خط کشی خیابان شهرداری ، روبروی مدارس و تقاطع هاانجام شده وبقیه خیبانها در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه نبود خط كشی خیابان های شهر باعث افزایش تخلف های رانندگی خواهد شد گفت: شهرداری با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس اقدام به شستشو وخط کشی محل عابرین پیاده به خصوص درمقابل مدارس نموده تا مشکلی برای تردد به وجود نیاید.