تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
در سومین سال فعالیت شورای اسلامی شهر نایین،حسن سلطانی محمدی رییس شورای این شهر در سمت خود ابقا شد تاریخ ثبت: 1394/06/17 17:13
​به گزارش مفاخر نایین،در انتخابات داخلی شورا که پشت درهای بسته با حضور اکثر اعضا برگزار شد، حسن سلطانی محمدی به عنوان رییس شورای اسلامی شهر نایین، علی فقیهی محمدی به عنوان نایب رییس، مسعود محمدی خزانه دار، و احمد عبایی محمدی منشی اول و خانم هاشمیان به عنوان منشی دوم انتخاب شدند.
،حسن سلطانی محمدی هشتمین سال است که ریاست شورای شهر اسلامی نایین را دارد.