تاریخ امروز: سه شنبه 03 بهمن 1396
ورود
بازدید معاونت مدیر عامل بافت فرسوده کشور از محله های نایین تاریخ ثبت: 1394/05/16 22:34
به گزارش مفاخر نایین،مهندس افتخاری معاونت مدیر عامل شرکت مادر تخصصی احیا وساماندهی بافت فرسوده کشور وهیات همراه به اتفاق فرماندار، شهردار ورییس شورای شهر از محله های نایین بازدید کردند.​