تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
بازدید سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان نایین از از مرکز نگهداری از ایتام بهزیستی تاریخ ثبت: 1394/05/02 23:09

به گزارش مفاخر نایین،درهفته بهزیستی عابدین نژاد سرپرست اداره ورزش و جوانان نایین در معیت رئیس اداره بهزیستی سر کار خانم معمار مقدم ، آریافر رئیس هیأت تنیس روی میز و مهربان رئیس هیأت روستایی از مرکز نگهداری از ایتام بهزیستی آیت اله نایینی نایین بازدید به عمل آوردند