تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
شهردار جدید خور تعیین شد تاریخ ثبت: 1394/03/19 13:31

شهردار جدید خور تعیین شد

اصفهان،ایرنا- شورای شهر خور استان اصفهان، حدود سه ماه پس از برکناری شهردار قبلی این شهر، شهردار جدید را انتخاب و معرفی کرد.

به گزارش روزسه شنبه ایرنا، مهدی حلوانی که تاکنون سرپرستی شهرداری شهر خور را بر عهده داشته، با رای شورای شهر به عنوان شهردار جدید انتخاب شد.

حلوانی پس از جواد محبی، دهمین شهردار شهر خور بعد از انقلاب است.

وی پنجمین شهرداری است که از بدنه شهرداری انتخاب شده و به گفته خودش برنامه های بسیاری برای رونق شهر خور دارد.

اولین شهردار شهر خور، اسماعیل فیروزی بود و فیروز فیروزی، مرتضی فیروزی، سیدمحمود عبادی، محمد حسین اقبال، مرحوم علی امینی، سید حمید موسوی، مهدی مقیمی و جواد محبی به عنوان شهردار در این شهر کویری خدمت کرده اند.

در مدت 36 سال بعد از انقلاب، مرتضی فیروزی به مدت 13 سال از سال 60 تا 73 شهردار خور بوده است و مرحوم علی امینی به دلیل حادثه تصادف، با حدود پنج ماه کمترین حضور در رأس امور شهرداری شهر خور را داشت.

شهرستان کویری خورو بیابانک در 420 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.