تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
محل بازار روز نایین به جنب پاک غدیر انتقال یافت تاریخ ثبت: 1394/03/02 13:58

به گزارش مفاخر نایین،حسن سلطانی رییس شورای شهر نایین گفت: بازار روز نایین به محل جدید جنب پاک غدیر انتقال یافت .
وی افزود: برای هفته آینده محل پارک خودروها آماده خواهد شد.