تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
بازدید امام جمعه و فرماندار ازپروزه مقاوم سازی محله های پنجاهه ونوآباد نایین تاریخ ثبت: 1394/02/29 12:11
بازدید امام جمعه و فرماندار ازپروزه مقاوم سازی واصلاح شبکه آبرسانی محله های پنجاهه ونوآباد نایین

بازدید امام جمعه و فرماندار ازپروزه مقاوم سازی محله های پنجاهه ونوآباد نایین

به گزارش مفاخر نایین، امام جمعه و فرماندار ازپروزه مقاوم سازی محله های پنجاهه ونوآباد نایین بازدید کردند.
امام جمعه از فعالیتهای مردمی و اصلاح شبکه آبرسانی تقدیر کرد.
اصلاح شبکه آبرسانی این دومحله بیش از 600متر با هزینه ایی با لغ بر 500میلیون ریال انجام شده است.
همچنین از بازگشایی کوچه بلکو بازدید کردند.