تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
همایش ورزشی زورخانه ای در محل زورخانه شهید شبانی تاریخ ثبت: 1394/02/26 08:49

به گزارش مفاخر نایین،همایش ورزشی زورخانه ای به مناسبت گرامیداشت عید مبعث در محل زورخانه شهید شبانی به همت ورزش زورخانهای واداره ورزش وجوانان شهرستان نایین برگزارشد.
همایش ورزشی زورخانه ای در محل زورخانه شهید شبانی
همایش ورزشی زورخانه ای به مناسبت گرامیداشت عید مبعث در محل زورخانه شهید شبانی به همت ورزش زورخانهای واداره ورزش وجوانان شهرستان نایین برگزارشد.

رییس اداره ورزش وجوانان نایین به خبر نگار مفا خر نایین گفت: همانگونه كه مي دانيد شهر و پيشينه تاريخي نایین در زمينه ي پهلواني و ديگر ورزش هاي رزمي پهلوانان نامي و ورزشكاران برازنده اي به خود ديده و ورزش زورخانه اي به نوعي ورزشي رايج ميان مردم بوده است.

اسماعیل عابدین نژاده افزود: در شهر نایین سه زورخانه وجود دارد كه مي توان به زورخانه اي شهید شبانی، پوریای ولی و فریدون اشاره كرد. که نیاز به حمایت مالی دارند.

زورخانه يا همان ورزش باستاني پهلواني ريشه در اعتقادات و آئين كهن مردم اين سرزمين دارد.