تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
پروژه طرح مقاوم سازی محله پنجاهه بیش از 60در صد پیشرفت داشته است تاریخ ثبت: 1394/02/17 17:25

به گزارش مفاخر نایین،محمد حاجی نقدی امروز به مفاخر نایین گفت: پروژه طرح مقاوم سازی ایوان حسینیه محله پنجاهه بیش از 60در صد پیشرفت داشته است.