تاریخ امروز: جمعه 31 فروردین 1397
ورود
با حضور مهندس عسکری شهردار نایین محله قدیمی چهل دختران به بازارنایین بازگشایی شد تاریخ ثبت: 1394/01/15 10:08

با حضور شهردار محله قدیمی چهل دختران به بازارنایین بازگشایی شد