تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
برای اولین بار خودرو سواری وارد( بلکو)قسمتی از محله پنجاهه گردید تاریخ ثبت: 1394/01/11 23:11

به گزارش مفاخر نایین وبه نقل از روابط عمومی شهرداری نایین،طی مراسمی به مناسبت 12فروردین با حضور رییس شورای شهر ومردم محله پنجاهخه،برای اولین بار خودرو سواری وارد( بلکو)قسمتی از محله پنجاهه گردید.
حسن سلطانی گفت: با بازگشای یاین مسیر 11باب منزل مسکونی،شش باب باغ ویک مسجد در مسیر خودرو قرار گرفت.
وی افزود: با پیگیری وحمایت نماینده،فرماندار،اوقاف،شهردار،اعضای شورای شهر ومردم محله انجام گرفت.