تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
منزل مسکونی صاحب الزمان پنجاهه نایین مورد بازدید شهردار قرار گرفت تاریخ ثبت: 1394/01/06 10:03

به گزارش مفاخر نایین،این منزل مسکونی که دیوار های بلند 5متری داشت در حال تخریب بود.
روز گذشته منزل مسکونی صاحب الزمان پنجاهه نایین مورد بازدید مهندس عسکری و پورکیوان مسول خدمات شهرداری نایین قرار گرفت.