تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
آغاز عملیات میدان امام رضا تاریخ ثبت: 1393/12/09 12:34

به گزارش مفاخر نایین،سیدحمید رضا طباطبایی نایینی شامگاه دوشنبه گفت: برای احداث میدان امام رضا (ع)تاکنون 400میلون تومان اختصاص یافته است.
وی افزود: این پروژه واقع در بلوار امام رضا وتقاطع روستای مزرعه امام وبه منظور تامین دسترسی ایمن شهروندان ومسافران که قصد استفاده از جایگاه سوخت ،سالن ورزشی محمدیه وبازگشت به نایین را دارند احداث می شود
.