تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
‍ ( برای نخستین بار در شهرداری نایین ) عسگری شهردار نایین : اولین دوره آموزش ایمنی و اطفای حریق با هدف ارتقاء سطح آگاهی و دانش تخصصی نیروهای ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نایین ، آغاز گردید . با عنایت به ضرورت افزایش مهارت های مورد نیاز در انجام ماموریت های ایمنی و آتش نشانی پرسنل در جاده های برون شهری و جاده ای و همچنین ماموریت های درون شهری و با عنایت به پیگیری های انجام شده در این زمینه با حضور مربیان آموزشی مجرب ، دوره آموزشی تخصصی به مدت یک هفته در محل واحد آموزش و پیشگیری ایستگاه آتش نشانی شهرداری نایین در حال برگزاری می باشد. تاریخ ثبت: 1396/01/27 16:16
‍ ( برای نخستین بار در شهرداری نایین )
عسگری شهردار نایین : اولین دوره آموزش ایمنی و اطفای حریق با هدف ارتقاء سطح آگاهی و دانش تخصصی نیروهای ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نایین ، آغاز گردید .
با عنایت به ضرورت افزایش مهارت های مورد نیاز در انجام ماموریت های ایمنی و آتش نشانی پرسنل در جاده های برون شهری و جاده ای و همچنین ماموریت های درون شهری و با عنایت به پیگیری های انجام شده در این زمینه با حضور مربیان آموزشی مجرب ، دوره آموزشی تخصصی به مدت یک هفته در محل واحد آموزش و پیشگیری ایستگاه آتش نشانی شهرداری نایین در حال برگزاری می باشد.