تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
‍ ‍ ‍ جلسه ای باحضورجناب آقای عباسعلی پوربافرانی نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای نایین وخوروبیابانک درمجلس شورای اسلامی ،شهردار،اعضای شورای اسلامی شهرودیگرمسئولین مربوطه درخصوص مسائل شهر،دهکده گردشگری وجشنواره نوروزی دردفترشهرداری تشکیل گردید. ۹۵/۱۲/۱۲ تاریخ ثبت: 1395/12/13 00:37
‍ ‍ ‍ جلسه ای باحضورجناب آقای عباسعلی پوربافرانی نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای نایین وخوروبیابانک درمجلس شورای اسلامی ،شهردار،اعضای شورای اسلامی شهرودیگرمسئولین مربوطه درخصوص مسائل شهر،دهکده گردشگری وجشنواره نوروزی دردفترشهرداری تشکیل گردید.
۹۵/۱۲/۱۲