تاریخ امروز: سه شنبه 03 بهمن 1396
ورود
جلسه کمیته هماهنگی امورشهرداریهاودهیاریهای ستادنوروزی شهرستان نایین باحضورمسئولین مربوطه درشهرداری تشکیل گردید. تاریخ ثبت: 1395/12/08 19:09
جلسه کمیته هماهنگی امورشهرداریهاودهیاریهای ستادنوروزی شهرستان نایین باحضورمسئولین مربوطه درشهرداری تشکیل گردید.