تاریخ امروز: سه شنبه 03 بهمن 1396
ورود
جلسه تعيين تكليف نهايي رفع آلودگي صوتي وبهداشتي كارگاه هاي مزاحم شهري باحضورمسئولين مربوطه درشهرداري تشكيل گرديد. تاریخ ثبت: 1395/11/14 09:42
جلسه تعيين تكليف نهايي رفع آلودگي صوتي وبهداشتي كارگاه هاي مزاحم شهري باحضورمسئولين مربوطه درشهرداري تشكيل گرديد. ​