تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
مرمت وباز سازی چهار سوی بازار نایین افتتاح شد تاریخ ثبت: 1395/05/12 20:14
به گزارش پیام نایین،این مراسم با حضور عباسعلی پور بافرانی نماینده مردم نایین وخور در مجلس،فرماندار،معاون فرماندار،شهردار وتنی چند از مسولین ادارات وارگانها مرمت وباز سازی چهار سوی بازار نایین افتتاح شد.

همچنین در این مراسم بازگشایی معابر بافت فرسوده نایین ومحله پنجاهه مورد بازدید مسولین قرار گرفت . pangahe 4pangahe 1pangahe 5pangahe 3pangahe 2pangahe 7pangahe 6pangahe 8

ویرایش ویرایش با visual composer