تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
دیداربا خانواده شهدا جانبازان دادگستری نایین بمناسبت هفته قوه قضاییه تاریخ ثبت: 1395/04/04 07:21

به گزارش مفاخر نایین،دیدار امام جمعه محترم رییس دادگستری ودادستان با خانواده شهدا جانبازان دادگستری نایین بمناسبت هفته قوه قضاییه وتعدادی از کارکنان دادگستری.

امام جمعه نایین در دیدار با خانواده شهدا گفت: خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگر همواره به عنوان يكي از استوانه هاي مستحكم نظام، در پاسداري از ارزش هاي اسلام ناب محمدي كوشيده اند و در اين مسير از هيچ تلاشي دريغ نكرده اند.
وي ادامه داد: امنيت و شكوفايي امروز كشور مرهون مجاهدت هاي شهدا و ايثارگران و پايمردي و صبر خانواده هاي معظم آنهاست كه كشور را در طوفان حوادث و رويدادهاي مختلف بيمه كرده است.

حاج اقا سجادی افزود: گفت: امروز به لطف پروردگار و رهنمودهاي مدبرانه مقام معظم رهبري و خون پاك شهدا و مجاهدت ايثارگران، جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از قدرت هاي مهم منطقه مطرح و گفتمان غالب اين مرزو بوم دفاع از حقانيت اسلام و مسلمين است.

به گزارش پیام نایین با خانواده های شهید اشکستانی شهیدان رییسی وجانباز میری دیدار کردند.

دیدار با خانواده شهداد دادگستری 95 4دیدار با خانواده شهداد دادگستری 95 1دیدار با خانواده شهداد دادگستری 95 2دیدار با خانواده شهداد دادگستری 95 5دیدار با خانواده شهداد دادگستری 95 6دیدار با خانواده شهداد دادگستری 95 3