تاریخ امروز: سه شنبه 03 بهمن 1396
ورود
يكم تير ماه " روز ملى اصناف " به همه زحمتكشان شريف اين قشر و همه فعالين اقتصاد و بازاريان محترم گرامی باد تاریخ ثبت: 1395/04/01 09:07
يكم تير ماه " روز ملى اصناف " به همه زحمتكشان شريف اين قشر و همه فعالين اقتصاد و بازاريان محترم ؛ مولدين اقتصاد كشور و همكاران عزيز گرامی باد.