تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
منتخب مجلس دهم در جلسه شورای شهر نایین شرکت کرد تاریخ ثبت: 1394/12/10 13:14

منتخب مجلس دهم در جلسه شورای شهر نایین شرکت کرد

عباسعلي پوربافراني در جلسه شورای شهر نایین ضمن تشکر از مردم واعضای شورای شهر اظهار داشت: جادارد كه صميمانه از مشاركت حداكثري مردم تشكر كنم و اميدوارم كه همه ي مردم از بعد از اعلام نتايج آرا، همانطور مانند قبل، وحدت و همدلي را براي ساختن نايين و خور داشته باشند و اميدوارم در سايه ولايت مقام معظم رهبري و در سايه ي دفاع از ارزش ها، پاسداري از خون شهداي عزيز را فراموش نكنم و خدمتگذار واقعي براي مردم و نظام جمهوري اسلامي ايران باشم. خبر تکمیل میشود