تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
دانش آموزان نایینی به مناطق عملیاتی اعزام شدند تاریخ ثبت: 1394/09/25 21:11
44دانش آموز پسر هنرستان شهید قدوسی برای مدت چهار روز در قالب یک دستگاه اتوبوس به راهیان نوراعزام شدند

دانش آموزان نایینی به مناطق عملیاتی اعزام شدند

به گزارش مفاخر نایین،جانشین فرمانده سپاه ناحیه نایین در حاشیه اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب کشور بیان کرد: تاکنون سه اتوبوس از دانش آموزان در سه مرحله به سفر راهیان نور اعزام شدند.
'سرهنگ دوم پاسدار محمد رحیمی بیان کرد: امروز در سومین مرحله نیز 44دانش آموز پسر متوسطه دوم هنرستان شهید قدوسی برای مدت چهار روز در قالب یک دستگاه اتوبوس به راهیان نوراعزام شدند