تاریخ امروز: يكشنبه 30 اردیبهشت 1397
ورود
دوره آموزشی فرماندهان حوزه ها وپایگاهای شورای ناحیه نایین تاریخ ثبت: 1394/08/21 17:08

به گزارش مفاخر نایین،دوره آموزشی فرماندهان شورای حوزه وپایگاه های ناحیه نایین در محل مدرسه گلهای باغ مصطفی نایین برگزارشد.