تاریخ امروز: يكشنبه 30 اردیبهشت 1397
ورود
رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت نایین معرفی شد تاریخ ثبت: 1394/08/08 21:36
آیین معرفی رییس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان نایین روز پنجشنبه برگزار شد.

رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت نایین معرفی شد

به گزارش مفاخر نایین وبه نقل از ایرنا،اسرافیل احمدیه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در این آیین با اشاره به ظرفیت های موجود در شهرستان نایین گفت: در شهرستان نایین 87واحد صنعتی وجود دارد.
وی تاکید کرد: باید بر نیروی کار و سرمایه ایرانی تکیه کرد بنابراین بهتراست که در انجام کارها از سرمایه گذاران داخلی استفاده شود وکار و سرمایه ایرانی مورد توجه ویژه قرارگیرد.