تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
فهرست پروژه های انجام شده طی پنج ماه گذشته تاریخ ثبت: 1393/10/29 01:38

فهرست پروژه های صورت گرفته توسط شهرداری نایین طی پنج ماه گذشته:

1- جدول گذاری و پیاده رو سازی خیابان تربیت 1 و 2

2- پیاده رو سازی خیابان عدالت

3- پیاده رو سازی بلوار جهاد

4- پیاده رو سازی و جدول گذاری خیابان آیت الله نایینی

5- پیاده رو سازی خیابان میرزا رفیعا

6- پیاده رو سازی خیابان دفاع مقدس

7- پیاده رو سازی خیابان شهید مفتح

8- پیاده رو سازی قسمتی از خیابان فتح

9- جدول گذاری و پیاده رو سازی خیابان 12 فروردین

10- پیاده رو سازی قسمتی از خیابان مصاحب

11- نصب تابلو راهنمای معابر

12- احداث پارکینگ شهرداری

13- احداث کانال دفع آبهای شهری واقع در بلوار امام رضا(ع)