تاریخ امروز: يكشنبه 30 اردیبهشت 1397
ورود
آرشیو اخبار شورا تعداد رکوردهای ثبت شده: 4
منتخب مجلس دهم در جلسه شورای شهر نایین شرکت کرد ( 1394/12/10 13:14 )
در سومین سال فعالیت شورای اسلامی شهر نایین،حسن سلطانی محمدی رییس شورای این شهر در سمت خود ابقا شد ( 1394/06/17 17:13 )
محل بازار روز نایین به جنب پاک غدیر انتقال یافت ( 1394/03/02 13:58 )
دیدار رییس وکارکنان بهزیستی با اعضای شورای شهر نایین ( 1394/02/10 15:37 )

1