تاریخ امروز: يكشنبه 30 اردیبهشت 1397
ورود
ساختار و شرح وظایف

حوزه شهردار:

- برنامه ریزی واحدهای حوزه شهردار جهت ایجاد و برقراری نظم و تربیت و هماهنگی انسجام بین واحدها

- انجام امور مربوط به حراست اموال ، ساختمان ها ، ماشین آلات ، تأسیسات شهرداریها طبق دستورالعمل های ابلاغی

- رسیدگی و تحقیق درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیت های فنی ، شهری ، اداری ، مالی و نظایر آن از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهار نظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح.

- انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی و هنری در جهت ارائه طرح ها و برنامه های مورد نیاز برای توسعه فرهنگی

- اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک

- پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارائه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور

- برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع ، به روز و کارآمد شهرداری و سازمانهای وابسته

- انجام سایر وظایف محوله

 

خدمات شهری:

- رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوری لجن ، زباله ، نخاله ، و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و مسیلهای واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرح های مصوب

- جلوگیری از کار اماکن مزاحم و بر خلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت

- حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین ، رفوژها ، پارک های محلی و اشجار با معابر

- شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق

- استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

- مدیریت و نظارت بر حمل و نقل عمومی درون شهری بر اساس دستورالعمل های صادره

- پیش بینی های لازم به منظور تأمین نیازمندی های آتی شهر از لحاظ تعداد مینی بوس و تاکسی با استفاده از کلیه امکانات.

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل


دبیرخانه شورای اسلامی شهر:

- ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیون های فرعی زیر مجموعه آن

- توزیع مصوبات و صدور و ارسال پاسخ نامه ها به شهرداری و سایر ادارات و سازمان های مربوطه

- تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضاء شورای شهر

- درج صورتجلسات و مذاکرات انجام شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاص

- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر

- انجام دعوت از مقامات مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعمل های شورای مذکور

- پیگیری امور بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر