تاریخ امروز: جمعه 01 تیر 1397
ورود
گزارش عملکرد سالانه
گزارش از عملکرد سالانه : 9 ماهه اول سال 93

1- زیر سازی و آسفالت معابر شهر نایین ( شامل خیابان مسجدالرسول(ص) – خیابان شهید  بهشتی محمدیه)

2- خرید و نصب چراغ پایه ای در معابر ورودی شهر

3- زیر سازی و اجرای عملیات بلوک فرش در خیابان تربیت – جنب بیمارستان حشمتیه نایین

4- ایمن سازی بلوار جوادالائمه (ع)

5- جدول گذاری بلوار شهید مطهری

6- جدول گذاری خیابان مسج جامع

7- جدول گذاری بلوار آیت الله خامنه ای

8-  جدول گذاری بلوار جوادالائمه (ع)