تاریخ امروز: يكشنبه 30 اردیبهشت 1397
ورود
امور عمران و شهرسازی

امور عمران و شهرسازی:

- نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرح های عمرانی خاص و زیربنائی

- مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون های مذکور

- نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمان ها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری

- تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروان های ساختمانی یا ساختمان های بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح

- انجام سایر وظایف طبق دستور مافوق و سایر وظابف مربوط به شغل


کلیه مسائل و موارد فنی در این واحد شامل ( نظارت بر پروژه های عمرانی – ساخت وساز های شهری – طراحی نقشه و .... ) که بطور مفصل در قسمت فرایند اخذ پروانه توضیح داده شده است.