فرایند اخذ پروانه ساختمان

مجوز شهرداری برای احداث بنا ، تعمیر و تغییر اساسی در ساختمان است.

انواع پروانه های ساختمانی:

پروانه بر روی اراضی بایر

تخریب و نوسازی

توسعه بنا

تغییرات

تغییر نقشه

تمدید پروانه ، تعویض سقف ، تعویض مهندس ناظر

 

هدف از صدور پروانه ساختمان:

اعمال نظارت و کنترل نهادهای رسمی و قانونی احداث ساختمان

اطمینان از رعایت حقوق شهروندان

جلوگیری از تجاوز مالکین به املاک مجاور و خیابان هاي احداث شده

وصول عوارض پروانه ساختمانی و سایر عوارض معوقه

فرآيند اخذ پروانه ساختمان:

 1. مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود:
 • تكميل فرم درخواست صدور پروانه ساختمان
 • ارائه مدارك مالكيت
 • فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك يا مالكين) يا فتوكپي وكالت نامه
 • ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.
 • پوشه فنردار روغني
 • ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 • ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 • تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

 

 1. بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل
 • بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود
 • تعيين كاربري ، تراكم تعداد طبقات و حدودتعريض و… براساس طرح جامع يا تفضيلي

 

 1. اگر ذينفع مجازبه تهيه نقشه هاي معماري و محاسباتي
 • الف : نباشد : دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.
 • ب: باشد
 • ب-۱:نياز به تغيير كاربري و… نداشته باشد طبق ضوابط به رديف ۴ مراجعه كند.
 • ب-۲:اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري و افزايش تراكم را داد:

تنظيم توافقنامه با امضاء شهردار، مالك و پس از صدور مصوبه شورا مبني برموافقت باتوجه به كاربري ملك از ادارات مختلف استعلام اخذ و به كميسيون ماده ۵ ارجاع و بعداز موافقت به روند خود ادامه داده.

 

 1. معرفي به دفاتراسناد رسمي مبني بر تعهد مالك جهت پاسخگو بودن به مدعين ملك موصوف و كارفرما درانجام عمليات ساختماني.

 

 1. دستور تهيه نقشه
 • معرفي به دفاتر مهندسي و تعيين ناظر ساختمان و تهيه نقشه هاي معماري سازه و تاسيسات

 

 1. نقشه هاي تهيه شده :
 • نقشه هاي تهيه شده ممهور به مهر و امضاء مهندس ناظر ساختمان منضم به برگ تعهد نظارت مهندس ناظر ضمناً توسط دفتر نظام مهندسي منطقه مهرو امضاء شده باشد كه توسط مالك جهت بررسي و اخذ تأئيديه به شهرداري ارائه مي گردد.
 • تسليم شرح عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك طبق شرح عوارض مصوب.
 • معرفي ذينفع جهت بيمه اجباري كارگران ساختماني .

مالك پس از اخذ جواب اداره بيمه جهت اخذ دستور از شهردار و ثبت در دبيرخانه به شهرداري مراجعه و مدارك را جهت درج در پرونده خود تحويل دفتر فني شهرداري مي دهد.

 

 1. صدور فيش عوارض متعلقه و تحويل به مالك

 

 1. اخذ فرم تسويه حساب:مالك جهت امضاء فرم تسويه حساب به داوير مختلف شهرداري (مالي اداري – اصناف – خدمات شهري – فضاي سبز-آتش نشاني و …) مراجعه نموده . همچنين نسبت به ارائه فيش عوارض متعلقه اقدام مي نمايد.

 

 1. صدور شناسنامه ساختمان (پروانه ساختمان )
 • تكميل شناسنامه ساختمان توسط واحد دفتر فني
 • اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداري
 • ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 • تحويل شناسنامه ساختمان به مهندس ناظر و ارائه فرم گزارش روند عمليات ساختماني به ايشان همراه با يك نسخه نقشه تأئيد و امضا شده و ممهور به مهر شهرداري .
 • ارئه فرم تعهد رعايت مهلت تمديد و رعايت تعريض و كرسي چيني و تعهد عدم بكارگيري اتباع بيگانه( اعمال ماده ۱۸۱ قانون كار )

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *