فرآيند تغييركاربري زمين

كاربري زمين :

تعيين نوع بهره برداري از زمين را كاربري مي گويند .

كاربري هاي شهري :

 1. كاربري مسكوني : شامل منازل مسكوني با تراكم هاي كم ، متوسط ، زياد و بسيار زياد .
 2. كاربري آموزشي : شامل مهدكودك و كودكستان ، دبستان … دانشگاه
 3. كاربري فرهنگي و مذهبي : شامل سينما ، تئاترخانه، كتابخانه ، حسينيه و مسجد
 4. كاربري فضاي سبز : شامل پارك كودك ، پارك فضاي سبز، كمربند سبز و قبرستان ها
 5. كاربري ورزشي شامل زمينهاي بازي باشگاه ها ي ورزشي و استاديوم هاي ورزشي
 6. كاربري بهداشتي : شامل درمانگاه ها ، كلينيك ها و بيمارستان ها
 7. كاربري پاركينگ : شامل پاركينگ هاي طبقاتي و همكف
 8. كاربري تجهيزات شهري : شامل آب ، برق،گاز،تلفن،فاضلاب و ساير تأسيسات
 9. كاربري خدمات شهري : شامل آتش نشاني ، پست و مخابرات ، نواحي شهرداري و حوزه هاي نيروي انتظامي
 10. كاربري اداري : شامل وزارتخانه ها ، نهادهاي انقلابي ، شهرداري ها
 11. كاربري خدمات عمومي : شامل كشتارگاه ها ، مترو
 12. كاربري انبارداري : شامل انبارها، سردخانه ها ،بار اندازها
 13. كاربري صنعتي : شامل كارگاه ها ، كارخانجات ، تعميرگاه ها و كارگاه هاي توليدي
 14. كاربري تجاري ، شامل سوپر ماركت ها، مغازه ها، رستوران، عمده فروشي
 15. كاربري حمل و نقل : شامل ترمينال هاي اتوبوس هاي مسافربري، ايستگاه مترو و پايانه هاي راه آهن و فرودگاه ها .
 16. كاربري كشاورزي : شامل اراضي مزروعي و صيفي كاري
 17. كاربري باغات: باغ هاي خصوصي
 18. كاربري ذخيره شهري